158. ROCZNICA POWSTANIA STYCZNIOWEGO. CZEŚĆ ICH PAMIĘCI !!!

W dniu 23 stycznia 2021 r., w kwaterze Powstańców Styczniowych Cmentarza Wojskowego na Powązkach, oddaliśmy hołd uczestnikom powstania. O godz. 10 rano, po odśpiewaniu hymnu narodowego i krótkiej modlitwie, którą poprowadził ksiądz Paweł Piotrowski, złożyliśmy wiązanki kwiatów. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele Fundacji „Dumni z Polski”, Stowarzyszenia „Solidarność Walcząca”, Klubów „Gazety Polskiej” i Formacji Patriotycznej im. Kazimierza Wielkiego.