7. ROCZNICA ŚMIERCI ZBIGNIEWA ROMASZEWSKIEGO

W dniu 13 lutego br. przypada 7. rocznica śmierci naszego kolegi i przyjaciela, Zbyszka Romaszewskiego, legendy opozycji antykomunistycznej.

Zbyszku, pamiętamy! Koledzy i przyjaciele z Międzyzakładowego Robotniczego Komitetu Solidarności i Solidarności Walczącej.

Zbigniew Romaszewski urodził się w dniu 02.01.1940 r., w Warszawie. W 1960 r. zawarł związek małżeński z Zofią Płoską, z którą wspólnie tworzyli legendarny duet opozycji antykomunistycznej. Uczestniczył w wydarzeniach marcowych 1968 r. W czerwcu 1976 r., po protestach robotniczych w Radomiu i Ursusie, zaangażował się w organizowaną przez KOR akcję pomocy represjonowanym.

Na przełomie lat 1979/1980 r. założył Komitet Helsiński, który rejestrował przypadki łamania prawa w Polsce. Wielokrotnie zatrzymywany przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. Od 1980 r. członek NSZZ Solidarność, wybrany do Prezydium Zarządu Regionu Mazowsze i do Komisji Krajowej. Po wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce poszukiwany, ukrywa się i tworzy podziemne struktury Solidarności. Organizuje podziemne Radio Solidarność. Pierwszą audycję radiową nadano w kwietniu 1982 r. Aresztowany w dniu 29.08.1982 r. i sądzony w procesach przeciwko twórcom Radia Solidarność. Skazany na 4,5 roku więzienia, zwolniony na mocy amnestii 1984 r. Po wyjściu z więzienia ponownie w podziemnej Solidarności. Od lipca 1989 r. do listopada 2011 r. Senator RP. Zbigniew Romaszewski zmarł w dniu 13.02.2014 r., pochowany został na cmentarzu wojskowym na Powązkach.