79. ROCZNICA POWSTANIA ARMII KRAJOWEJ

14 lutego 1942 roku, rozkazem Naczelnego Wodza, generała broni Władysława Sikorskiego, Związek Walki Zbrojnej został przekształcony w Armię Krajową. Jej komendantem został gen. Stefan Rowecki Grot. Decyzja o powstaniu AK wynikała z konieczności scalenia polskich konspiracyjnych oddziałów zbrojnych i podporządkowania ich rządowi RP w Londynie. Utworzona przed 70 laty AK jest uważana za największe i najlepiej zorganizowane podziemne wojsko działające w okupowanej Europie.

Źródło : dzieje.pl