40. ROCZNICA REJESTRACJI NZS

NZS – 40 lat minęło jak jeden dzień.

Niezależne Zrzeszenie Studentów powstało 22 września 1980 roku, w wyniku pamiętnych wydarzeń i strajków z sierpnia 1980 roku, będących sprzeciwem wobec ówczesnego reżimu w naszym kraju.

NZS w roku 1980 było w pewnym sensie studenckim odpowiednikiem Solidarności i skupiało młodych ludzi chcących niezależnej od władz organizacji studenckiej. NZS żądało demokratyzacji życia akademickiego, przestrzegania podstawowych swobód politycznych w kraju i szanowania polskich tradycji niepodległościowych. Przez długi czas władze PRL zwlekały z rejestracją NZS-u

Dopiero w wyniku strajków studenckich, ówczesny rząd komunistyczny zgodził się na rejestrację Zrzeszenia, które nastąpiło 17 lutego 1981 roku. Pierwszym szefem NZS został Jarosław Guzy. Po wprowadzeniu stanu wojennego 13 grudnia 1981 roku, NZS został zdelegalizowany, wielu jego działaczy aresztowano a wielu prowadziło działalność podziemną. Rzeczywiste odrodzenie NZS nastąpiło w maju 1988 roku, kiedy to na fali protestów robotniczych studenci podjęli działania o rejestrację Zrzeszenia. Na zorganizowanym w Gdańsku Zjeździe NZS powołano Zarząd i Prezydium. Stopniowo w całym kraju powstawały komitety NZS a studenci masowo podpisywali deklaracje członkowskie. Władze dążyły do wewnętrznego skłócenia i osłabienia Zrzeszenia. W tym celu proponowały oddzielną rejestrację poszczególnych organizacji uczelnianych NZS o zróżnicowanych statutach. Kierownictwo NZS trafnie rozpoznało zamierzenia władzy komunistycznej i wytrwało przy postulacie rejestracji NZS jako jednolitej organizacji w skali kraju.

22 września 1989 roku NZS został ponownie zarejestrowany przez Sąd Najwyższy w Warszawie.

Organizacja stopniowo zmieniała też profil swojej działalności, ograniczając zaangażowanie polityczne i stając się tym samym organizacją o typowo studenckim charakterze.