103. Rocznica nadania gen. Hallerowi tytułu Honorowego Obywatela Warszawy.

W niedzielę 24 kwietnia w 103. rocznicę przybycia do Warszawy „Błękitnej Armii” i przyznania jej dowódcy gen. Józefowi Hallerowi honorowego obywatelstwa miasta, w stolicy odbyły się uroczystości upamiętniające to wydarzenie.

Uroczystości rozpoczęły się od mszy św. w intencji gen. J. Hallera i wszystkich polskich patriotów z kraju i zza granicy,
którzy nie szczędząc krwi i środków poświęcili swoje życie dla Polski.

Święto Zmartwychwstania Pańskiego

Święta Wielkiej Nocy to czas zadumy, nadziei a także odradzania się wiary w siłę Chrystusa i człowieka. Niech Zmartwychwstały Chrystus przyniesie Nam wszystkim wzajemną miłość, życzliwość oraz pokój, który jest teraz potrzebny jak nigdy dotąd…