STRONA GLOWNA

23.01.2021 r.

158. ROCZNICA POWSTANIA STYCZNIOWEGO

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI !!!

W dniu dzisiejszym, w kwaterze Powstańców Styczniowych Cmentarza Wojskowego na Powązkach, oddaliśmy hołd uczestnikom powstania. O godz. 10 rano, po odśpiewaniu Hymnu Narodowego i krótkiej modlitwie, którą poprowadził ksiądz Paweł Piotrowski, złożyliśmy wiązanki kwiatów. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele Fundacji „Dumni z Polski”, Stowarzyszenia „Solidarność Walcząca”, Klubów „Gazety Polskiej” i Formacji Patriotycznej im. Kazimierza Wielkiego.

O2.01.2021 r.

W dniu 02.01.2021 r. przypada 81. rocznica urodzin naszego kolegi i przyjaciela, Zbyszka Romaszewskiego, legendy opozycji antykomunistycznej.

Zbigniew Romaszewski urodził się w dniu 02.01.1940 r., w Warszawie. W 1960 r. zawarł związek małżeński z Zofią Płoską, z którą wspólnie tworzyli legendarny duet opozycji antykomunistycznej. Zbyszek uczestniczył w wydarzeniach marcowych 1968 r. W czerwcu 1976 r., po protestach robotniczych w Radomiu i Ursusie, zaangażował się w organizowaną przez KOR akcję pomocy represjonowanym. Wraz z żoną Zofią kierował biurem interwencyjnym KOR. Na przełomie lat 1979/1980 r. założył Komitet Helsiński, który rejestrował przypadki łamania prawa w Polsce. Wielokrotnie zatrzymywany przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. Od 1980 r. członek NSZZ Solidarność, wybrany do Prezydium Zarządu Regionu Mazowsze i do Komisji Krajowej. Po wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce poszukiwany, ukrywa się i tworzy podziemne struktury Solidarności. Organizuje podziemne Radio Solidarność. Pierwszą audycję radiową nadano w kwietniu 1982 r. Aresztowany w dniu 29.08.1982 r. i sądzony w procesach przeciwko twórcom Radia Solidarność. Skazany na 4,5 roku więzienia, zwolniony na mocy amnestii 1984 r. Po wyjściu z więzienia ponownie w podziemnej Solidarności. Od lipca 1989 r. do listopada 2011 r. Senator RP. Zbigniew Romaszewski zmarł w dniu 13.02.2014 r., pochowany został na cmentarzu wojskowym na Powązkach. Zbyszku, pamiętamy! Koledzy i przyjaciele z Międzyzakładowego Robotniczego Komitetu Solidarności i Solidarności Walczącej.

01.01.2021 r.

Niech Nowy Rok niesie wszystkim nadzieję i życzliwość.
Wszystkiego co najlepsze w każdym dniu Nowego Roku, życzy Fundacja „Dumni z Polski”.

23.12.2020 r.

Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy czas, kiedy przekazujemy sobie ogrom życzliwości, ciepła i miłości. Niech te święta umocnią Nas w nadziei, radości i zdrowiu. Bożego błogosławieństwa w każdym dniu Nowego 2021 roku

życzy Zarząd Fundacji „Dumni z Polski”.

KOMUNISTYCZNA MASAKRA NA WYBRZEŻU

WYBRZEŻE GRUDZIEŃ 1970 R.

„TEN TŁUM NIESIE ZABITEGO I KRZYCZY MORDERCY”

16.12.2020 r.

39 ROCZNICA PACYFIKACJI KOPALNI „WUJEK”

ZGINĘLI ZA NASZĄ WOLNOŚĆ

WIECZNA CHWAŁA BOHATEROM

Polski Grudzień Pamiętamy!

Zapraszamy do obejrzenia koncertu online. Organizator koncertu: Stowarzyszenie patriotyczno-edukacyjne „Pamięć”

Partnerzy: Fundacja „Dumni z Polski”, Miejski i Gminny Ośrodek Kultury w Łochowie

 

 

Projekt zrealizowany we współpracy z Narodowym Centrum Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

 

 

06.12.2020 r.

Polski Grudzień Pamiętamy

Fundacja „Dumni z Polski” wraz z Fundacją Pomorska Inicjatywa Historyczna udostępniła w Łochowie wystawę plenerową „Dwa Grudnie”. Wystawa upamiętnia bolesne wydarzenia, masakrę robotników na Wybrzeżu w grudniu 1970 r. i wprowadzenie w dniu 13 grudnia 1981 r. stanu wojennego w Polsce. Wystawa zlokalizowana jest przed budynkiem Miejskiego i Gminnego Ośrodka Kultury w Łochowie i można ją oglądać od dnia 6 grudnia 2020 r. do dnia 24 stycznia 2021 r. Poprzez wystawę pragniemy uświadomić pokoleniu młodych Polaków, jaką cenę płacili w przeszłości ich dziadkowie i rodzice, walcząc o godne życie i niepodległą Polskę.