O NAS

Fundacja edukacyjno-patriotyczna „Dumni z Polski”  została wpisana do Krajowego  Rejestru Sądowego w dniu 7 października 2020 r. Nr 0000863180. Fundacja jest organizacją non-profit.

Zespół Fundacji wywodzi się z opozycji antykomunistycznej związanej z Solidarnością  Walczącą i Międzyzakładowym Robotniczym Komitetem „Solidarności”.

Fundacja „Dumni z Polski” odwołuje się do idei centroprawicowej z uwzględnieniem  wartości chrześcijańsko-narodowych, zawartych w haśle: Bóg, Honor, Ojczyzna.

Misją Fundacji jest promowanie polskiej tradycji niepodległościowej i upamiętnianie postaci szczególnie zasłużonych w walce o niepodległość.