FUNDACJA
"DUMNI Z POLSKI"

Powołując do życia Fundację non-profit o charakterze edukacyjno-patriotycznym, chcemy odwoływać się do idei centroprawicowej z uwzględnieniem wartości chrześcijańsko-narodowych, zawartych w haśle BÓG, HONOR, OJCZYZNA.
Cały nasz zespół wywodzi się z opozycji antykomunistycznej związanej z Solidarnością Walczącą oraz Międzyzakładowym Robotniczym Komitetem Solidarności (MRKS).

Przyświecają nam różne cele, które skupiają się wokół promowania polskiej tradycji niepodległościowej oraz upamiętniania, szerzenia wiedzy o postaciach szczególnie zasłużonych w walce o niepodległość naszego kraju.

BÓG

HONOR

OJCZYZNA

KONTAKT

Chcesz nawiązać z Nami współpracę?
Dowiedzieć się nad jakim projektem pracujemy obecnie?
Skontaktuj się z NAMI…

WSPÓŁPRACA

Scroll to Top