GENERAŁ
JÓZEF HALLER

Fundacja “Dumni z Polski” od dawna walczy o zgodę na postawienie pomnika ku czci generała Józefa Hallera, twórcy „Błękitnej Armii” i współtwórcy Niepodległej Polski. Inicjatorem budowy pomnika był w 2016 r. Piotr Rzewuski, a nasza Fundacja kontynuuje te działania po śmierci Pana Piotra.  

Generał Józef Haller, należał do najściślejszego grona „Ojców Niepodległości”; honorowy obywatel Warszawy, który w stolicy Polski nie doczekał się pomnika. Władze Warszawy robią wszystko, żeby do tego nie dopuścić. My zrobimy wszystko, żeby ten pomnik powstał!!!

Nasze starania o budowę pomnika to również organizacja wszelkiego rodzaju uroczystości z tym związanych:

105.ROCZNICA NADANIA HONOROWEGO OBYWATELA WARSZAWY GENERAŁOWI JÓZEFOWI HALLEROWI✌🇵🇱

piknik historyczny w 149. rocznicę urodzin gen. J. Hallera

Poza tym:
23 kwietnia 2023 r. – uroczystości w 104. rocznicę nadania Honorowego Obywatela Warszawy
Generałowi Józefowi Hallerowi,
13 sierpnia 2023 r. – 150. rocznica urodzin gen. J. Hallera zorganizowana we współpracy z Grupą
Historyczno-Edukacyjną “Szare Szeregi”:
  • podczas uroczystości miał miejsce przemarsz i defilada historyczna z kościoła Matki Bożej Loretańskiej przy ul. Ratuszowej w Warszawie na pl. Hallera;
  • a także wystawa sprzętu i wyposażenia Wojska Polskiego 1863-1920 na pl. Hallera;
  • piknik historyczny,
  • historyczna gra miejska „Zostań Hallerczykiem”.

W ramach obchodów rocznicowych Fundacja we współpracy z Centralną Biblioteką Wojskową zorganizowała wystawę “Armia Polska we Francji w I wojnie światowej i walce o polskie granice” składającą się z 18 plansz o wymiarach 100×70 cm. Wystawa przy kościele  Matki Bożej Loretańskiej

przy ul. Ratuszowej w Warszawie.

Otwarciu wystawy towarzyszyła premiera emisji przez Pocztę Polską znaczka pocztowego z podobizną generała Józefa Hallera. Znaczek wydrukowano w nakładzie 2 000 000 sztuk.

"Są osoby w historii Polski, którym winni jesteśmy dozgonną wdzięczność i cześć za trud ich życia, za nadzwyczajną postawę patriotyczną oraz za umiłowanie wolności Ojczyzny ponad wszystko. Takim wyjątkowym człowiekiem, o którym pamiętać powinniśmy zawsze, jest generał Józef Haller – jeden z naszych „Ojców Niepodległości”. Tego wybitnego żołnierza, Poczta Polska przypomina właśnie na znaczku obiegowym, który trafi w każdy zakątek naszego kraju. Świętując 150. rocznicę urodzin generała, oddajemy hołd jego żołnierskiemu geniuszowi i bardzo prawemu człowiekowi. Wierzę, że 2 miliony sztuk znaczków Poczty Polskiej z jego podobizną pomogą młodemu pokoleniu Polaków obrać go sobie za wzór do naśladowania"
Wiesław Włodek
Wiceprezes Poczty Polskiej
"Generała Józefa Hallera można zaliczyć do tych postaci historycznych w dziejach Polski, którym los powierzał ważne misje w najlepszym do ich wypełnienia czasie i miejscu. Jako jedyny polski dowódca walczył w pierwszej wojnie światowej przeciwko wszystkim trzem zaborcom, a gdy dobiegała końca, stanął na czele Armii Polskiej we Francji aby, jako „mąż opatrznościowy” przybyć na jej czele do Polski. Odradzającej się Ojczyźnie oddał wielkie usługi oswobadzając Małopolskę Wschodnią, zaślubiając Polskę z Bałtykiem, a w godzinie najwyższej próby, wobec zagrożenia bolszewickiego, swoim autorytetem wezwał do szeregów sto tysięcy ochotników. Zaszczytne miejsce w panteonie siedmiu „Ojców Niepodległości” zawdzięczał Józef Haller nie tylko żołnierskiemu szczęściu, lecz także odebraniu starannego wykształcenia wojskowego, zdolnościom organizacyjnym, a nade wszystko patriotycznemu wychowaniu i głębokiemu przywiązaniu do wiary. Te dwie wartości – patriotyzm i wiarę – uznawał za najlepszy fundament moralny polskiego żołnierza"
dr Jan Tarczyński
Dyrektor Centralnej Biblioteki Wojskowej
Scroll to Top