75. rocznica śmierci JURA

Wieczna chwała bohaterom
Dziś w Łochowie odbyły się uroczyste obchody 75. Rocznicy śmierci Żołnierza Niezłomnego Hieronima Piotrowskiego ps. “Jur”. Uroczystości rozpoczęła Msza Św. podczas której decyzją Ministra Obrony Narodowej Pana Mariusza Błaszczaka bohaterski żołnierz został awansowany na stopień kapitana. Po zakończeniu Mszy Św. uczestnicy przeszli w marszu pamięci pod pomnik kapitana Hieronima Piotrowskiego. Pod pomnikiem po przemówieniach okolicznościowych, apelu pamięci połączonego z salwą honorową nastąpiło złożenie wieńców. Dalsze uroczystości przeniosły się do MiGOK, w którym odbyła się ceremonia wręczenia medali “Pro Bono Poloniae” i “Pro Patria”. Medale wręczał Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Mister Jan Józef Kasprzyk. Ponadto wręczono Krzyże Służby Niepodległości. Na zakończenie tegorocznych obchodów odbył się pokaz naszego filmu dokumentalnego inscenizowanego pt. “Jur – historia prawdziwa”.
Organizator wydarzenia, Fundacja “Dumni z Polski”, składa szczególne podziękowania dla:
Wicemarszałek Sejmu Pani Małgorzata Maria Gosiewska
Posła RP Pana Macieja Górskiego
Senator RR Pani Maria Koc – Senator RP
Szefa UDSKiOR Pana Jana Józefa Kasprzyka
Szefa Gabinetu Politycznego MON Pana Łukasz Kudlicki
Prezydenta Otwocka Pana Jarosław Margielski Prezydent Otwocka
Komendanta Głównego OHP Pani Malgorzata Zwiercan
Dyrektora Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych Pana Jacka Pawłowicza
Przewodniczącego Kręgu Pamięci Narodowej Pana Andrzej Melak
Burmistrza Łochowa Pana Roberta Gołaszewskiego
Wicestarosty Powiatu Węgrowskiego Pana Marka Renika

Scroll to Top