Polski James Bond

W dniu 04.01.1943 r. w Atenach rozstrzelany został Jerzy Iwanow-Szajnowicz.

Jerzy Iwanow-Szajnowicz urodził się w dniu 14.12.1911 r. w Warszawie. W wieku 14 lat zamieszkał z matką w Salonikach i uczęszczał do tamtejszego francuskiego liceum. Trenował piłkę nożną i piłkę wodną, był znakomitym zawodnikiem. W 1935 r. uzyskał obywatelstwo Polskie, w 1938 r. ukończył studia w Belgii. Wybuch II wojny św. zastał go w Grecji. W maju 1940 r. rozpoczął współpracę z polską placówką wojskową w Salonikach. Od kwietnia 1941 r. przebywał w Palestynie, gdzie oczekiwał na skierowanie do powstałej Brygady Karpackiej. Ostatecznie został odkomenderowany do dyspozycji wojsk brytyjskich. Po przeszkoleniu w Aleksandrii został agentem brytyjskiego wywiadu. W październiku 1941 r. przedostał się do Grecji i rozpoczął współpracę z greckim ruchem oporu. Podjął działalność szpiegowską i sabotażową. Grupa Iwanowa zniszczyła lub uszkodziła około 400 niemieckich i włoskich samolotów. Wykorzystując swoje umiejętności pływackie uszkodził kilka niemieckich okrętów. Za ujęcie Iwanowa Niemcy wyznaczyli wysoką nagrodę. Pierwszy raz został aresztowany w grudniu 1941 r., po denuncjacji kolegi ze szkoły. Udało mu się uciec z samochodu, który wiózł go do niemieckiego więzienia. Drugi raz został zatrzymany przez włoskich karabinierów na wyspie Faros. I tym razem udało mu się uciec. Po kolejnej zdradzie ujęty w dniu 08.09.1942 r., w Atenach. W dniu 02.12.1942 r. skazano go na potrójną karę śmierci. Jerzy Iwanow-Szajnowicz zginął w dniu 04.01.1943 r. W drodze na miejsce egzekucji podjął próbę ucieczki, został postrzelony przez SS-mana a następnie ujęty i rozstrzelany przez pluton egzekucyjny. Według greckich źródeł przed śmiercią wołał jeszcze: „Niech żyje Grecja, niech żyje Polska”.
Jerzy Iwanow-Szajnowicz spoczywa na cmentarzu w Atenach. Pośmiertnie został odznaczony orderem Virtuti Militari. W Grecji uznawany jest za bohatera narodowego.

Scroll to Top